Trafiksäkerhetsrådet

för aktiv och hållbar mobilitet

Placeholder

Fotgängare


Placeholder

Cyklister


Placeholder

KollektivtrafikanterTrafiksäkerhetsrådets ändamål är att bedriva trafiksäkerhetsarbete av nationellt intresse på ideell och demokratisk grund. Arbetet syftar till att bidra till de transportpolitiska målen.

Trafiksäkerhetsrådet är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för ökad trafiksäkerhet för aktiva och hållbara transportsätt.


Prioriteringsordning mellan olika transportmedel

För 20 år sedan kom nollvisionen. Med målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Det var storartat.

Men vårt samhälle har förändrats sen dess. Därför måste vi ta nästa steg - bortom nollvisionen.

Nu rör vi oss in i framtiden - Moving Beyond Zero. www.movingbeyondzero.com

Image
– Att cykla eller gå till jobbet minskar risken för hjärtsjukdomar rejält jämfört med om du kör bil. Inte bara risken att drabbas av hjärtsjukdomar, även risken att få cancer sjunker.Carlos A Celis-Morales