Kontakt


Bakom Svenska trafiksäkerhetsrådet för aktiv och hållbar mobilitet finns följande organisationer: Svensk Cykling, Cykelfrämjandet, Cykelbranschen samt Sveriges Cykelåkerier. Men vi är öppna för fler medlemmar som har samma målsättning som vi om ökad trafiksäkerhet för aktiva och hållbara transporter.

Vill du veta mer om Trafiksäkerhetsrådet, vilka vi är och vad vi står för – tveka inte att höra av dig!

Vårt kansli i Stockholm har telefonnummer 08-508 938 00 och faxnummer 08-508 938 01.

Lars Strömgren, träffas på telefon 073-655 45 82 eller via e-post lars.stromgren@cykelframjandet.se

Postadress
Svensk Cykling
Klara Norra Kyrkogata 31
Box 22 307
104 22 Stockholm