BORTOM NOLLVISIONEN – MOVING BEYOND ZERO

Seminarieinbjudan

Nollvisionen fyller 20 år och det är dags att ta nästa steg. Noll skadade och döda i trafiken räcker inte. Samhället borde eftersträva en trafikmiljö som inte bara dödar färre, utan också aktivt bidrar till att fler lever längre och får ökad livskvalitet. Det är dags att sätta upp mål bortom Nollvisionen – Moving beyond zero.

Den 16 november arrangerar Trafiksäkerhetsrådet, Cykelfrämjandet, Svensk Cykling och European Cyclists’ Federation ett seminarium på GIH på detta tema.

”Vi har tidigare nöjt oss med att ingen ska behöva dö eller skadas allvarligt i trafiken. Nu räcker inte det. Moving Beyond Zero är den nya nollvisionen där transportsystemet bidrar till att förlänga liv tack vare aktiv mobilitet”, säger Lars Strömgren.

Seminariet inleds av Karolina Skog (MP), miljöminister, som presenterar regeringens ambitioner för hur samhällsplaneringen kan bidra till ökad cykling, hälsa och bättre stadsmiljöer.

Samhällsnyttan med ökad aktiv mobilitet har traditionellt haft en undanskymd roll i trafiksäkerhetsarbetet och i de samhällsekonomiska modeller som används för bedömning av infrastruktursatsningar.

Under seminariet belyser ledande forskare de positiva effekter som ökad cykling och aktiv mobilitet ger, för såväl individen som samhället.

ÖVRIGA TALARE
Peter Schantz, professor i humanbiologi vid GIH, presenterar sin nya studie som visar att 80 liv skulle räddas i Stockholms län varje år om en tredjedel av dagens bilister började cykla till jobbet. Detta tack vare bättre hälsa och mindre utsläpp av avgaser.

Anna Niska, forskningsledare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, talar om sina erfarenheter från arbetet som projektledare för det fleråriga projektet “Oskyddade trafikanter” och sitt pågående regeringsuppdrag om att få fler barn och unga att cykla.

Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska institutet och ledamot i Internationella olympiska kommitténs medicinska kommission talar om hur den som tränar får mer energi samt bättre sömn, koncentration, minne och immunförsvar.

Välkommen till seminariet Bortom nollvisionen – Moving Beyond Zero!

TID: 16 november
2017, kl 13.00–14.30.
PLATS: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH,
Lidingövägen 1, i närheten av Stockholms stadion.

ARRANGÖRER: Trafiksäkerhetsrådet, Cykelfrämjandet, Svensk Cykling och European Cyclists’ Federation i samarbete med FoU-enheten för rörelse, hälsa och miljö vid GIH.

ANMÄLAN: Maila lovisa.larsson@cykelframjandet.se